POWIADOMIENIE OFERTOWE
Zapraszamy do zapoznania się z powiadomieniami dotyczącymi wyboru wykonawców. Do pobrania:

1. Powiadomienie o wyborze wykonawcy dokumentacji technicznej inwestycji pn.”Modernizacja Ośrodka Szkoleniowego Baza Tałty”.

2. Powiadomienie o wyborze wykonawcy studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym do inwestycji pn.”Modernizacja Ośrodka Szkoleniowego Baza Tałty”.